Дистрибутор на за Бургаска област

Ел. материали

Контакт двуполюсен със защитно устройство, подвижен, двоен, правоъгълен, с шнур 16A/250V~

Контакт двуполюсен със защитно устройство, подвижен, двоен, правоъгълен, с шнур 16A/250V~

Контакт двуполюсен със защитно устройство, подвижен, двоен, овален, бял, с шнур удължаващ 3х1,00мм2 16A/250V~

Контакт двуполюсен със защитно устройство, подвижен, двоен, овален, бял, с шнур удължаващ 3х1,00мм2 16A/250V~

Контакт двуполюсен със защитно устройство, подвижен, двоен, правоъгълен, без шнур 16A/250V~

Контакт двуполюсен със защитно устройство, подвижен, двоен, правоъгълен, без шнур 16A/250V~

Контакт двуполюсен със защитно устройство, подвижен, двоен, овален, бял

Контакт двуполюсен със защитно устройство, подвижен, двоен, овален, бял 16A/250V~

Ключ"Термо" 16А/250V~ 125'C-5тактов, уреден, многотактови с винтови клеми

Ключ"Термо" 16А/250V~ 125'C-5тактов, уреден, многотактови с винтови клеми

Syndicate content