Дистрибутор на за Бургаска област

Ел. апаратура

Цифров мултимер MY-61

Auto power off
DC Voltage200mV±1.2%, 2/20/200V±0.8%, 700V±1.2%
AC Voltage200m/2/20/200V±0.5%, 1000V±0.8%
DC Current2m/20mA±0.8%, 200mA±1.5%, 10A±2%

Цифров мултимер-AUTO

DC voltage: 400mV±0.8%, 4/40/400V±0.5%, 1000V±0.8%
AC voltage: 4/40/400V±0.8%, 700V±1.2%
DC current: 4/40Ma/400mA±1.0%, 10A±2.0%
AC current: 4/40/400mA±1.5%, 10A±3.0%

Трансформатор звънчев

ТРАНСФОРМАТОР ЗВЪНЧЕВ ТЗ-4

Сирена промишлена

СИРЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНА
СЕП-1

Микропрекъсвачи

Микропревключвателите от серията SAS-00 притежават по един нормално отворен и един нормално затворен контакт.

Електромери

Електромери - трифазни и монофазни.

Syndicate content