Дистрибутор на за Бургаска област

Ел. материали

Нагреватели

 • Бойлери
 • Електрически готварски печки и фурни
 • Електрически котли
 • Индустриални нагревателни елементи
 • Разклонители

  Разклонителите са окомплектовани с клапи наречени "детска защита", предотвратяващи досег до части под напрежение.

  Стартери за луминисцентни лампи "Philips"

  Предназначени за обща употреба при управление на луминисцентни лампи с електромагнитен баласт.

  Стартер Philips STR S2 4-22W TLD 1x18W

  Еднополюсен термоизключвател с ръчно възстановяване за вграждане

  ОТДЕ изключва фазата на нагревателния електроуред  при достигане на определена стойност на температурата.

  Двуполюсен термоизключвател с ръчно възстановяване за вграждане

  ОТДД изключва електрическата верига (едновременно фаза и нула) на нагревателния електроуред при достигане на определена стойност на температурата.

  Регулатор температурен за радиатор — РТР

  Поддържа температурата в определени граници чрез автоматично включване и изключване на ел.верига

  Syndicate content