Дистрибутор на за Бургаска област

Касов Апарат Datecs MP-55KL

Възможностите на електронния касов апарат с фискална памет DATECS MP-55 KL са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. ФУ отговаря на изискванията на Наредба H18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS за нуждите на органите по приходите. Функционални възможности • Артикули - до 30 000 в търговски режим на работа - до 5 000 в ресторантски режим на работа • Наименование на артикул: до 22 знака • Баркод на артикул: EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от електронна везна) • Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи • Брой щандове: (отдели или стокови групи): до 99 • Брой департаменти (доверители): до 99 • Брой оператори: до 30 (от тях 30 активни на смяна) • Брой възможни продажби в една касова бележка: над 300 продажби • Брой маси в ресторантски режим - 1-255 • Брой отворени сметки в ресторантски режим - 128 • Копие на бон: До 1 копие • Брой служебни бонове: До 9 (за бар, кухня и т.н.)