Дистрибутор на за Бургаска област

Ел. апаратура

Ниворегулатор

Предназначение:

Електронният регулатор на ниво е предназначен да поддържа зададено ниво в резервоари с вода и водни разтвори.

Електронен регулатор на температура TR-6.1

Предназначение:

Електронният регулатор на температура е предназначен да поддържа зададени температури в топлинни камери и др. подобни в диапазона от (+50 °С)–(+350 °С).

Електронен регулатор на температура TR-6

Предназначение:

Електронният регулатор на температура е предназначен да поддържа зададена температура в границите от 0 °С до +100 °С в топлинни камери и др. подобни.

Електронен регулатор на температура TR-4

Предназначение:

Електронният регулатор на температура е предназначен да поддържа зададена температура в топлинни камери, в диапазона от -50 °С до +400 °С.

Диференциален термостат

Диференциалният термостат е предназначен да управлява циркулационните помпи и ел.

Syndicate content