Дистрибутор на за Бургаска област

Ел. апаратура

Автоматични прекъсвачи тип А4-1 - номинален ток - от 630A до 800А

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Автоматични прекъсвачи тип А4-1 са предназначени за управление и защита от претоварване и къси съединения на трифазни променливотокови мрежи и консуматори. 

Автоматични прекъсвачи тип А3 - 500А.

 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕАвтоматични прекъсвачи тип A3 са предназначени за управление и защита от претоварване и къси съединения на трифазни променливотокови мрежи и консуматори.Товарови прекъсвачи тип A3 са предназначени за включване, провеждане и изключване на токове при нормални условия в електрическите вериги и...

Автоматични прекъсвачи тип А2 - 250А.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕАвтоматични прекъсвачи тип А2 са предназначени за управление и защита от претоварване и къси съединения на трифазни променливотокови мрежи и консуматори.Товарови прекъсвачи тип А2 са предназначени за включване, провеждане и изключване на токове при нормални условия в електрическите вериги и...

Автоматични прекъсвачи тип А1 - 100А.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕАвтоматични прекъсвачи тип А1 са предназначени за управление и защита от претоварване и къси съединения на трифазни променливотокови мрежи и консуматори.Товарови прекъсвачи тип А1 са предназначени за включване, провеждане и изключване на токове при нормални условия в електрическите вериги и...

Електронно реле за време ЕР-5

Предназначение:

Електронното реле за време е предназначено да включва или изключва електрически вериги по предварително избрана времедиаграма и интервал от време.

Електронно фазово реле FZ-1

Предназначение:

Електронното фазово реле е предназначено да защитава трифазни машини и съоръжения от размяна на реда на захранващите фази

Syndicate content