Дистрибутор на за Бургаска област

Ел. апаратура

Краен изключвател бeз ролка (КБ-М) и с ролка (КБ-МР)

КБ-М (КБ-МР)  комутира командни и сигнални ел.вериги.

Използва се при производството на електрокари и мотокари. 

 

Елемент за ДКПТ

Елементът се влага във всички видове ДКПТ.
Служи за двуполюсно включване и изключване на съответната електрическа верига.

Директен команден прекъсвач за телфери /ДКПТ/

ДКПТ включва и изключва ел.вериги на електротелфери с товароносимост до 500кг.

В зависимост от вида на телфера се произвеждат 4 вида ДКПТ.

Технически данни

Центробежен прекъсвач за монофазни електромотори

Центробежният разединител е предназначен за вграждане в еднофазни асинхронни електродвигатели.

Кнопка ДКУ

Двойна кнопка управление тип ДКУ

Бутони ВТ

Бутон със сигнална лампа тип ВТ-970, ВТ-960

Въздушни контактори за променлив ток серия К…Е

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕКонтактори от серия К…Е са предназначени за включване, провеждане и изключване на токове при нормални условия в управляваната от тях верига, включително условия с работни претоварвания. Основното им приложение е управляване на двигатели с късосъединен ротор – категория на приложение...

Автоматични прекъсвачи тип А100 - номинален ток - от 25A до 100А

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Автоматични прекъсвачи тип А100 са предназначени за управление и защита от претоварване и къси съединения на трифазни променливотокови мрежи и консуматори.

Автоматични прекъсвачи тип А5 - номинален ток - 1000А

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Автоматични прекъсвачи тип А5 са предназначени за управление и защита от претоварване и къси съединения на трифазни променливотокови мрежи и консуматори.

Syndicate content