Дистрибутор на за Бургаска област

Въздушни контактори за променлив ток серия К…Е

Документация :

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Контактори от серия К…Е са предназначени за включване, провеждане и изключване на токове при нормални условия в управляваната от тях верига, включително условия с работни претоварвания. Основното им приложение е управляване на двигатели с късосъединен ротор – категория на приложение АС-3.

РАБОТНИ УСЛОВИЯ

Работна температура – от –5 °С до +40 °С.
Относителна влажност – до 90% при 20 °С.
Надморска височина – до 2000 m.
Околна среда – взривобезопасна, без метален прах и агресивни газове.