Дистрибутор на за Бургаска област

Елкос Бургас ЕООД получи финансиране по ОП Иновации и конкурентноспособност

„ЕЛКОС БУРГАС“ ЕООД – БУРГАС е Бенефициент по Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“ Преоритетна ос : „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ Процедура : BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на Микро и Малки предприятия за преодоляване на Икономическите последствия от пандемията „COVID-19”

ПРОЕКТ : Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от „COVID-19”.

ГЛАВНА ЦЕЛ : Осигуряване на оперативен капитал на Българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията „COVID-19”.Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията „COVID-19” и стабилност на работните места.

Обща стойност на Проекта : 10000.00 лева, от които 8500.00 лева Европейско финансиране и 1500.00 лева Национално съфинансиране.

Начало : 27.07.2020 г.
Край : 27.10.2020 г.

PDF Файл